8 XI 22 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 24 od 14. VI 2022.