Brošura - 20. PREDUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKA POLITIKA