Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji AP za 23. pregovaračko poglavlje za period jul - decembar 2016 sa Prvim polugodišnjim izvještajem o realizaciji OD