Dvadeset treći kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, za period januar – mart 2011. godine