Zapisnik sa četvrtog sastanka RG 28 - Zaštita potrošača i zdravlja