Zapisnik sa konstitutivne sjednice PRG 19 od 27. III 2023.