Zapisnik sa trećeg sastanka RG 28 - Zaštita potrošača i zdravlja