Zapisnik sa VIII plenarne sjednice Radne grupe za pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi