Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU Brisel: Saradnja Vlade i civilnog društva značajna za uspjeh u pregovaračkom procesu

Brisel: Saradnja Vlade i civilnog društva značajna za uspjeh u pregovaračkom procesu

Šesti sastanak zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore, održan je 23. i 24. juna u sjedištu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u Briselu.

Na sastanku su, u ime EU, učestvovali predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, dok su sa crnogorske strane učestvovali državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i generalna direktorica za evropske poslove u MVPEI Snežana Radović.

Glavni pregovarač ambasador Pejović je istakao da uključenost predstavnika civilnog društva predstavlja posebnu vrijednost pregovaračkog procesa Crne Gore.

sesti sastanak

„Za malu administraciju kakva je crnogorska, od izuzetne je važnosti uključivanje svih raspoloživih kapaciteta, znanja i iskustva u planiranje i sprovođenje sveobuhvatnih društvenih reformi“, istakao je Pejović.

Generalna direktorica za evropske poslove Snežana Radović je podsjetila da u pregovaračkoj strukturi imamo trećinu članova iz civilnog sektora i ukazala na dobru saradnju i doprinos koji oni pružaju radu radnih grupa.

Radović je, posebno, ukazala na intenzivnu saradnju na polju pripreme i sprovođenja Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018. Istakla je da predstavnici nevladinih organizacija kroz izradu i sprovođenje godišnjih akcionih planova, zajedno s predstavnicima Vlade, Skupštine i Zajednice opština rade na planiranju i sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj da EU i pregovarački proces približimo građanima, objasnimo prednosti pristupanja, kao i obaveze koje proces i buduće članstvo donose.

sesti sastanak1

Predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta su pohvalili uspostavljene mehanizme saradnje koji omogućavaju uključenost civilnog društva u pregovore o pristupanju Crne Gore EU.

Članovi Odbora su naglasili važnost formiranja ovog tijela koje omogućava predstavnicima civilnog društva u Crnoj Gori da u kontinuitetu sarađuju i razmjenjuju iskustva sa svojim kolegama iz EU, i na taj način doprinose pregovaračkom procesu.

Pored ambasadora Pejovića i generalne direktorice Radović, sastanku su prisustvovali i generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore Suzana Radulović, predstavnica Montenegro biznis alijanse Vesna Daković, šef Kabineta generalnog sekretara Saveza sindikata Crne Gore Vladimir Krsmanović, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, generalni direktor Centra za antidiskriminaciju “Ekvista” Milan Šaranović, generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle Radovanović i predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore Jelena Ognjenović.

Na sastanku je razgovarano o transparentnosti i inkluzivnosti procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Stanje u oblasti politike prema osobama sa invaliditetom, a razmatrana su i nedavna dešavanja u oblasti socijalnog dijaloga u zemlji.

Zaključci sa šestog sastanka zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore:

Obezbjeđivanje inkluzivnosti procesa pristupanja EU

Zajednički konsultativni odbor je pozdravio uključenost organizacija civilnog društva u radnim grupama za pregovaračka poglavlja pristupnih pregovora sa EU, istovremeno naglašavajući da je potrebna veća konzistentnost kako bi se obezbijedilo da institucije EU i Vlada Crne Gore usvoje transparentan i inkluzivan pristup u cjelokupnom procesu pristupanja. Blagovremeno objavljivanje najvažnijih dokumenata iz procesa pristupanja, kao i adekvatne javne konsultacije, smatraju se ključnim.

Povećanje finansijske podrške i jačanje civilnog društva

Zajednički konsultativni odbor je takođe pozvao EU da poveća svoju finansijsku podršku, uključujući i projekte koji se finansiraju iz Instrumenta za civilno društvo (Civil Society Facility), sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i podrške profesionalizmu i nezavisnosti medija. Snažno organizovano civilno društvo će unaprijediti političku odgovornost i promovisati bolje razumijevanje i vlasništvo nad reformama vezanim za proces pristupanja. Kada je riječ o slobodi medija, što je jedno od temeljnih ljudskih prava i neraskidivi dio kopenhaških političkih kriterijuma za pristupanje EU, članovi Zajedničkog konsultativnog odbora sa žaljenjem su konstatovali kontinuirano zabrinjavajuću situaciju u zemlji i ponavljanje slučajeva nasilja nad novinarima.

Hitno zaštititi prava osoba sa invaliditetom

Iako je prepoznato da su preduzeti određeni pozitivni koraci ka promovisanju integracije osoba sa invaliditetom, Zajednički konsultativni odbor ističe da je važno da se dobre namjere pretoče u stvarne, djelotvorne i blagovremene akcije u praksi. Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora konstatovali su uz duboku zabrinutost da je pristup osoba sa invaliditetom većini državnih i lokalnih institucija, poput škola, bolnica, centara za socijalni rad, čak i Skupštini i sudovima, i dalje izuzetno težak. Vlada Crne Gore je pozvana da preduzme mjere da poboljša ovo stanje što je prije moguće.

Evropski ekonomski i socijalni komitet predstavlja različite ekonomske i socijalne komponente organizovanog civilnog društva. Komitet predstavlja institucionalno konsultativno tijelo uspostavljeno Rimskim ugovorom iz 1957. godine. Njegova konsultativna uloga omogućava njegovim članovima, te stoga i organizacijama koje predstavlja, da učestvuje u donošenju odluka na nivou EU. Komitet ima 353 člana širom Evrope, koji su imenovani od strane Savjeta Evropske unije.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija/Evropski ekonomski i socijalni komitet

Saopštenja

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlanskih...

0
Na osnovu člana 32b, 32đ, 32e stav 2, 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17) i...

Sjutra 17. sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalnu politiku...

0
Sedamnaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalnu politiku između Crne Gore i EU, održaće se 18. i 19. juna...

Intervju glavnog pregovarača Predraga Zenovića za portal CDM

0
Glavni pregovarač sa EU Predrag Zenović u razgovoru za CdM jasno poručuje – Crna Gora može 2028. godine postati članica EU, a hoće li se to...

Dodjeljene nagrade pobjednicima/ama video konkursa #MojGrad na putu ka EU

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović uručio je nagrade pobjednicima i pobjednicama video konkursa #MojGrad na putu ka EU, koji je...

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...