Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Zajedničkim rješenjima do rezultata u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Zajedničkim rješenjima do rezultata u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

“Zajednički pristup i rješenja koja će zadovoljiti potrebe svih aktera na tripartitnom nivou, osiguravaju postizanje dobrih rezultata u okviru poglavlja 19”, ocijenjeno je na dvodnevnoj radionici „Primjena Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu kao zatvarajućeg mjerila za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje u kontekstu EI“, koja je održana u Budvi.

Poglavlje 19- radna grupa

Radionicu su organizovali Ministarstvo ekonomskog razvoja i Generalni sekretarijat Vlade, u okviru projekta ME4EU koji finansira EU.

Učesnici radionice su razmatrali implementaciju i nadzor nad primjenom Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Razmijenjena su mišljenja u pogledu dosadašnje primjene zakona i unapređenja prava zaposlenih u skladu sa pravnom tekovinom EU.

Šefica Radne grupe, Jevrosima Pejović je podsjetila da je Zakon o radu donijet krajem 2019. godine i da je usklađen sa 14 direktiva Evropske unije, ukazavši da zbog pandemije koronavirusa koja je proizvela izvjesna ograničenja u primjeni pojedinih instituta radnog prava, nisu postojali svi uslovi da se vidi njegova sveobuhvatna primjena na terenu.

“Kako implementacija Zakona o radu čini jedan od uslova za zatvaranje Poglavlja 19, na nama je da zajednički uložimo napore kako bismo kroz kreiranje propisa, kao i dalju primjenu zakona, došli do željenog cilja”, kazala je Pejović.

Kada je rječ o Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, Pejović je podsjetila da je on izmijenjen i dopunjen sredinom 2018. godine, a usklađen je sa 2 relevantne direktive EU.

„Pandemija, koja je na test stavila našu spremnost i fleksibilnost, dokazala je koliko je oblast zaštite i zdravlja na radu važna, i koliko je neophodno raditi na njenoj implementaciji kako bi osigurali zaštitu i zdravlje našeg najvećeg i najbitnijeg resursa, a to su zaposleni“, poručila je Pejović.

Zamjenica glavne pregovaračice, Dragana Marković je istakla da je za napredak u pregovaračkom procesu neophodno da naš normativni okvir jasno oslikava ono što su potrebe našeg društva i države koja stremi evropskim vrijednostima.

„Upravo smo zbog toga ovdje, kako bismo razmotrili na koji način je moguće djelotvornije raditi na pripremi i primjeni zakonskih rješenja u cilju ostvarivanja prava i zaštite radnika u Crnoj Gori. Podsjetimo se da ovo poglavlje obuhvata najvažnije segmente politika koji su preduslov za ekonomski razvoj zasnovan na znanju, visokom nivou zaposlenosti i socijalne kohezije. Pravedan pristup socijalnim službama, napredan sistem socijalne zaštite, obrazovan kadar, visoka stopa zaposlenosti i podsticajne mjere za one koji su manje prisutni na tržištu rada su, zapravo, ciljevi države koja vodi brigu o svojim građanima“, poručila je Marković.

Ona je kazala da su završna mjerila izazovna i da je pred nama period intenziviranja dinamike cjelokupnog pregovaračkog procesa, ali da konstruktivnim radom i posvećenošću svih relevantnih poslenika oblasti koje pokriva ovo poglavlje možemo dokazati da smo kredibilan partner u ovom procesu.

„Čvrsto vjerujem da ćemo kroz odgovoran i proaktivan pristup u smjeru evropskih smjernica postići dobre rezultate koje očekuju crnogorski građani“, zaključila je Marković.

Sekretarka Radne grupe, Melita Rastoder Ljaić je predstavila pregovarački proces s osvrtom na ciljeve EU u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, koordinaciju evropskih poslova u Crnoj Gori, kao i ulogu i aktivnosti Radne grupe za poglavlje 19. Ona je ukazala na oblasti i pitanja važna za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog procesa, kroz prizmu završnih mjerila i preporuka EK u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori.

 

Saopštenja

Gorčević razgovarala sa ambasadorima Slovenije i Španije

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević imala je danas odvojene sastanke sa ambasadorkom Slovenije i ambasadorom Španije u Crnoj Gori, Bernardom Gradišnik i  Raúlom Bartoloméom...

Uspješna saradnja Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije u okviru poglavlja 24

0
„Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uspješno sarađuju u oblasti integrisanog upravljanja granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći,...

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...