Naslovnica Info Press info Značajan napredak u oblasti javne uprave potvrđen i u izvještajima EU o...

Značajan napredak u oblasti javne uprave potvrđen i u izvještajima EU o napretku Crne Gore

Osnov svakog modernog društva predstavlja profesionalna i efikasna javna uprava, koja je servis građanima i počiva na načelima zakonitosti i odgovornosti i koja je preduslov za ostvarivanje pune vladavine prava i održivog ekonomskog razvoja, ocijenila je generalni direktor u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dragana Ranitović.

„Reforma javne uprave se u Crnoj Gori intenzivno sprovodi od 2002. godine, kada je donijet prvi strateški dokument, pri čemu je napravljen značajan napredak u posljednjem periodu u oblasti javne uprave što je potvrđeno i u izvještajima EU o napretku Crne Gore“, kazala je Ranitović na panel diskusiji Dobro upravljanje i Strategija razvoja za jugoistočnu Evropu 2020.

Prema njenim riječima, zahtjevi za članstvo u EU podrazumijevaju ispunjavanje uslova u pogledu stvaranja sistema javne uprave utemeljenog na principima na kojima počiva evropski administrativni prostor.

„Jačanje vladavine prava i smanjenje korupcije u cilju poboljšanja rejtinga Crne Gore u kategoriji djelotvornosti vlade na indeksu upravljanja Svjetske banke (SB) doprinijeće stvaranju ambijenta pogodnog za biznis i dalji ekonomski razvoj u Crnoj Gori“, navela je Ranitović.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk, rekao je da je Strategija razvoja jugoistočne Evrope 2020. godine nastala po uzoru na pravce razvoja Evropske unije do tog perioda.

„Glavni ciljevi razvoja regiona se odnose na poboljšanje životnog standarda, uspostavljanje ravnoteže između uvoza i izvoza, stvaranje novih radnih mjesta i unaprijeđenje trgovine“, rekao je Muk na konferenciji koju je organizovao IA, uz finansijsku podršku Regionalnog savjeta za saradnju.

On smatra da su među ključnim preduslovima reforma javne uprave i efikasno pružanje usluga da bi se postigli osnovni ciljevi Strategije.

„Zbog toga je takozvano upravljanje usmjereno na rast, koji je horizonalni stub ovog dokumenta uz ključnu poruku da od toga koliko se dobro upravlja našim institucijama i u kojoj mjeri se ostvaruje vladavina prava zavisi naš ekonomski razvoj“, kazao je Muk.

Prema njegovim riječima, među gorućim problemima država regiona je upravo manjak administrativnih kapaciteta, vladavine prava i borbe protiv korupcije, što se negativno održava na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i na pružanje javnih usluga neophodnih za razvoj.

„Strategiju razvoja za jugoistočnu Evropu do 2020. razumijemo kao okvir za podršku primjeni individualnih strategija u okviru svake od zemalja. To znači da su nacionalne administracije u središtu procesa i da snose primarnu odgovornost za razvoj i primjenu odgovarajućih ciljeva i mjera uz podršku regionalnih struktura i inicijativa“, ocijenio je Muk.

On je podsjetio da je tokom prošle godine u Crnoj Gori na snazi bilo više od 60 različitih strategija sa neujednačeno uspješnom primjenom i još značajnijim brojem strategija u primjeni.

Zamjenik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore, Saša Šćekić, rekao je da reforma javne uprave traje 15 godina, a ima za cilj da usvoji i implementira principe dobre uprave koji se temelje na korisničkoj umjesto birokratskoj orjentaciji, otvorenosti i transparentnosti umjesto zatvorenosti, kakav slučaj imamo danas.

„Ključan princip na kojem insistiramo je pouzdanost i predvidljivost, što treba da obezbijedi da nivoi vlasti u društvu svoje poslove i servise pružaju građanima na temelju zakonskih u drugih propisa“, kazao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, bitna obilježja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori su jednostepenost i monotipska organizacija u kojoj sve opštine realizuju sve poslove, pri čemu nažalost nijesu uzete u obzir demografske, ekonomske, socijalne i druge razlike u njihovom rastu i veličini.

„Praksa u radu jedinica lokalne samouprave pokazuje da je moguće dostići EU standarde što predstavlja ohrabrenje u budućim EU procesima, a značajni problemi se ogledaju u nedovoljnom povjerenju građana u lokalnu upravu i nedostatku gorućeg kadra“, naveo je Šćekić.

Decentralizacija poslova državne uprave na lokalnu samoupravu je, kako smatra, jedan od ključnih zahtjeva u reformskom procesu.

„Budući da prenošenje poslova zakonom na lokalnu samoupravu predstavlja decentralizaciju poslova neophodno da država prenese i dio sredstava iz budžeta na lokalne samouprave“, dodao je Šćekić.

Programski menadžer u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), Nand Shani, rekao je da su se sve evropske zemlje posvetile održivom i inkluzivnom rastu do 2020. godine i shodno tome su postavile ukupne ciljeve koje treba postići.

„Strategija razvoja za jugoistočnu Evropu do 2020. godine uključuje osnov inkluzivnog održivog rasta, kao i rast koji je namijenjen uspostavljanju saradnje i veza između ovih zemalja a i dobro upravljanje što je jedna od ključnih aspekata današnjeg događaja“, rekao je Shani.

Glavni fokus Strategije je, kako je naveo, poboljšanje rasta i razvoja, jak fokus na ekonomski razvoj, pa su ministri ekonomija regiona predvodili proces definisanja strategije.

Programski službenik u Mreži asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Milena Garthley, objasnila je da je ta organizacija osnovana 2001. godine u okviru pakta za stabilnost.

„Imamo 16 punopravnih članova, što su asocijacije na nivou lokalnih i nacionalnih vlasti, pri čemu je i Zajednica opština Crne Gore takođe naš član“, saopštila je Garthley.

NALAS, kako je dodala, pomaže članicama da se zalažu da pripreme zakon i izrađuju svoja akta, pripremaju izmjene zakona i rade na njihovoj implementaciji.

„NALAS se, između ostalog, bavi oblastima održivog turizma, fiskalne decentalizacije i obnovljivim izvorima energije. Te oblasti su osnovne javne usluge koje pružaju vlasti u lokalnim oganima“, precizirala je Garthley.

Asocijacije, kako je zaključila, u saradnji sa tom Mrežom pružaju pomoć lokalnim vlastima u usavršavanju usluga koje pružaju.

Izvor: Agencija Mina-business

Saopštenja

Evropska perspektiva Zapadnog Balkana nema alternativu

0
„Evropska perspektiva Zapadnog Balkana nema alternativu i za ovaj region ne postoji „plan B“. Crna Gora i region će u tome imati podršku SR...

Opštinama omogućiti pristup sredstvima kako bi se podstakao pravičan, zeleni i održivi oporavak nakon...

0
Svim opštinama, a posebno onim najugroženijim, je neophodno omogućiti pristup sredstvima za oporavak nakon pandemije da bi se poboljšala otpornost njihove opštinske infrastrukture i...

Uravnoteženje regionalnog razvoja i razvoj sjevera Crne Gore imperativ i opredjeljenje koje nema alternativu

0
U uslovima postpandemijskog oporavka uravnoteženje regionalnog razvoja i razvoj sjevera Crne Gore je imperativ i opredjeljenje koje nema alternativu. To je poručeno sa prvog...

Pregovaračka grupa: U susret Međuvladinoj konferenciji – Akcioni plan u završnoj fazi, posvećeni ispunjenju preporuka iz Izvještaja EK 

0
„U susret održavanju Međuvladine konferencija između Crne Gore i EU, Akcioni plan koji će činiti okosnicu crnogorske pozicije, je u završnoj fazi. Cilj je...

Potrebno uložiti dodatne napore za usklađivanje s pravnom tekovinom EU do kraja 2023

0
„Poglavlje 1- Sloboda kretanja robe pokriva jednu od četiri osnovne slobode na kojima počiva EU i u tom dijelu je potrebno da svi relevantni...