Naslovnica Info Press info Gorčević u Tirani: Vlada će iskoristiti Plan rasta za postizanje dugoročnog rasta...

Gorčević u Tirani: Vlada će iskoristiti Plan rasta za postizanje dugoročnog rasta i razvoja crnogorske privrede

„Vlada Crne Gore je opredijeljena da iskoristi instrument Plan rasta za postizanje dugoročnog rasta i razvoja crnogorske privrede. U tom pravcu smo identifikovali i formulisali reformske mjere koje se odnose na poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora, digitalnu i energetsku/zelenu tranziciju i razvoj ljudskog kapitala. Osim toga, prioritet se daje reformama u okviru prvog klastera, posebno reformama u oblasti vladavine prava koje su od ključnog značaja za sprovođenje Reformske agende“, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je, u susret Regionalnom samitu lidera o Planu rasta i konvergencije, koji će biti održan krajem februara u Tirani, učestvovala na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova država Zapadnog Balkana posvećenom Mapi puta i pravim akcijama u vezi sa Planom rasta.

Ministarka je podsjetila da je, kao rezultat intenzivnog rada i konsultacija sa EK, Vlada Crne Gore tokom prve sedmice decembra 2023. usvojila nacrt Reformske agende, koji sadrži ključne mjere u 4 oblasti politike i 22 podoblasti.

Ona je kazala da je cilj Reformske agende sprovođenje mjera koje se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta, olakšavanje pristupa finansijama za preduzeća, kao i sprovođenje mjera koje se odnose na unapređenje regulatornog okruženja i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora.

„Vlada Crne Gore ima cilj da kontinuirano obezbjeđuje set mehanizama finansijske i nefinansijske podrške za dalji razvoj privatnog sektora, a samim tim i unapređuje konkurentnost privrede. Stvaranje uslova za olakšano poslovanje malih i srednjih preduzeća i stvaranje atraktivnog poslovnog ambijenta utiču na njihovu konkurentnost, što dodatno doprinosi dugoročnom rastu i razvoju crnogorske privrede“, istakla je ministarka.

Ona je kazala da je, s ciljem unapređenja finansijske podrške sektoru malih i srednjih preduzeća planirano uvođenje novog finansijskog instrumenta u vidu Kreditno-garantnog fonda, kao i da je u pravcu poboljšanja ukupne konkurentnosti poslovnog sektora, Vlada Crne Gore posvećena ublažavanju administrativnog i regulatornog tereta za preduzeća, kroz izmjenu zakonodavstva i angažovanje kako nadležnih institucija, tako i poslovnih udruženja.

Ministarka je zaključila da će sredstva iz Plana rasta biti dragocjena, ali ne i dovoljna za postizanje konvergencije sa EU tržištem, te da je važno da svi ostali dostupni instrumenti podrške EU, poput IPE i Zapadnobalkanskog investicijskog okvira (ZIO) moraju ostati aktivni i ojačani kako bi ekonomijama država Zapadnog Balkana pomogli da se približe nivou zajedničkog tržišta EU.

Ministri evropskih poslova država Zapadnog Balkana su se saglasili da Plan rasta predstavlja ključnu platformu za ubrzanje integracije u jedinstveno tržište EU i ukupne reforme u procesu pristupanja EU. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o zajedničkim akcijama rasta, koordinisanim politikama i zajedničkim inicijativama usmjerenim na osiguranje uspjeha u implementaciji Pana rasta i cjelokupnog procesa pristupanja EU.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Evropski dan na Žabljaku

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević,  boraviće sa saradnicima u ponedjeljak, 26. februara 2024. godine u radnoj posjeti  Žabljaku. Posjeta je dio projekta EU4ME - Podrška...

Podrška Švedske da Crna Gora bude sljedeća članica EU

0
Crna Gora je u kratkom vremenskom periodu pokazala značajne rezultate koji mogu ubrzati njen evropski put, a Švedska će nastaviti da podržava Crnu Goru...

EUSAIR: Započeto sprovođenje tri strateška projekta

0
U Zagrebu je 21. februara održana konferencija u okviru Strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR), na kojoj je ozvaničen početak sprovođenja tri strateška...

Gorčević i Miler: pred Crnom Gorom šansa da postane sljedeća članica EU

0
“Osim imenovanja u pravosuđu, svjesni smo da je neophodno završiti preostale reformske procese u oblasti pravosuđa, dodatno se posvetiti konsolidaciji rezultata u oblasti borbe...

Gorčević na Odboru za SSP: prioritet Vlade da ubrza reforme i osigura članstvo u...

0
„Apsolutni prioritet ove Vlade je da ubrza reforme i osigura članstvo Crne Gore u EU. To je naše strateško opredjeljenje zato što želimo da...