Tagovi Poglavlja GRID

Tag: Poglavlja GRID

Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

O čemu se pregovara?Iako usklađivanje nije neophodno, Crna Gora ima svoj nacionalni zakonodavni i strateški okvir u ovoj oblasti i on je uređen: Zakonom...

Poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost

O čemu se pregovara?Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost jeste da se omogući slobodno kretanje...

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

O čemu se pregovara?U okviru ovog poglavlja pregovara se o uslovima, strukturi i procedurama za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova (fondovi ESI), u prvom redu...

Poglavlje 21. Trans-evropske mreže

O čemu se pregovara?Ideja trans-evropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi,...

Poglavlje 20. Preduzetništvo i industrijska politika

O čemu se pregovara?Cilj industrijske politike u EU je promovisanje industrijskih strategija koje teže povećanju konkurentnosti, ubrzavaju prilagođavanje strukturnim promjenama, kao i podstiču stvaranje...

Poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje

O čemu se pregovara?Najbitniji ciljevi socijalne politike Evropske unije jesu postizanje jedinstvenog i pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unaprjeđenje sistema socijalne zaštite, visoka stopa...

Poglavlje 18. Statistika

 O čemu se pregovara?Cilj zvanične statistike je da obezbjeđuje kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori,...

Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija

 O čemu se pregovara?Članice Evropske unije koje su prihvatile euro kao zajedničku valutu čine Evropsku monetarnu uniju (EMU). Članstvo u EMU podrazumijeva jedinstvenu valutu...

Poglavlje 16. Porezi

O čemu se pregovara?Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju...

Poglavlje 15. Energetika

O čemu se pregovara?Energetika je tradicionalno jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije, pa u skladu sa tim upravljanje energetskim sektorom predstavlja posebno važnu...

Most Read