Tagovi Poglavlja GRID

Tag: Poglavlja GRID

Poglavlje 14. Saobraćajna politika

O čemu se pregovara?Pravni propisi čijom implementacijom će se obezbjediti nesmetan protok ljudi, robe, kapitala i informacija u EU objedinjen je u ovom veoma...

Poglavlje 13. Ribarstvo

O čemu se pregovara? Zajednička ribarska politika (ZRP) prvi je put formulisana u Ugovoru iz Rima. Na početku je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike...

Poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

O čemu se pregovara?U cilju potpune zaštite zdravlja i interesa potrošača Evropska unija primjenjuje integrisani pristup „Od njive do trpeze“, koji svojim nazivom opisuje...

Poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj

O čemu se pregovara?Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije (ZPP) predstavlja jednu od najkompleksnijih i najznačajnijih politika Evropske unije (EU), kako u pogledu obima pravne...

Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

O čemu se pregovara?Posljednje tri decenije obilježila je ekspanzija elektronskih komunikacija i digitalizacija društva. U skladu s novim tehnološkim trendovima, Evropska unija razvija nove...

Poglavlje 9. Finansijske usluge

O čemu se pregovara?Finansijske usluge su od velikog značaja za dobro funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije kao jednog od temelja evropske integracije. Ovo pregovaračko...

Poglavlje 8. Konkurencija

O čemu se pregovara?Politika tržišne konkurencije predstavlja osnov na kojem je formirana i počiva tržišna privreda jedne zemlje. Politika zaštite konkurencije zauzima jedno od...

Poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine

O čemu se pregovara?Zamislimo na trenutak svijet bez intelektualne svojine. Da li ste razmišljali o tome kako bi sve funkcionisalo da oblast intelektualne svojine...

Poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine

 O čemu se pregovara?Zamislimo na trenutak svijet bez intelektualne svojine. Da li ste razmišljali o tome kako bi sve funkcionisalo da oblast intelektualne svojine...

Poglavlje 6. Privredno pravo

O čemu se pregovara?Poglavlje o privrednim društvima odnosi se na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama Evropske unije. Ovo poglavlje obuhvata dva...

Most Read