Tagovi Poglavlja GRID

Tag: Poglavlja GRID

Poglavlje 33. Finansijske i budžetske odredbe

O čemu se pregovara?Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo...

Poglavlje 32. Finansijski nadzor

O čemu se pregovara?Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole, standard eksterne revizije i najbolje prakse...

Poglavlje 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

O čemu se pregovara?U skladu sa prioritetima vanjske politike Crne Gore koji se odnose na punopravno članstvo u EU i NATO, Poglavlje 31 obuhvata...

Poglavlje 30. Vanjski odnosi

O čemu se pregovara?Pravna tekovina za 30. poglavlje se najvećim dijelom sastoji od direktno primjenjivog zakonodavstva EU, koje uglavnom proizlazi iz višestranih i dvostranih...

Poglavlje 29. Carinska unija

O čemu se pregovara?Carinska unija je prostor na kojem ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, dok se na robu koja se uvozi primjenjuju zajednička...

Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja

O čemu se pregovara?Poglavlje 28 sastoji se iz dvije velike oblasti: zaštite potrošača i zaštite javnog zdravlja. Cilj politike zaštite potrošača je zaštita ekonomskih...

Poglavlje 26. Obrazovanje i kultura

O čemu se pregovara?Obrazovanje i kultura su i društveni proizvodi i društveni procesi jer, s jedne strane, proističu iz društva, a s druge strane...

Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

O čemu se pregovara?Iako usklađivanje nije neophodno, Crna Gora ima svoj nacionalni zakonodavni i strateški okvir u ovoj oblasti i on je uređen: Zakonom...

Poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost

O čemu se pregovara?Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost jeste da se omogući slobodno kretanje...

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

O čemu se pregovara?U okviru ovog poglavlja pregovara se o uslovima, strukturi i procedurama za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova (fondovi ESI), u prvom redu...

Most Read