Naslovnica TEST 33

TEST 33

O čemu se pregovara?

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).

Podoblasti?

Podoblasti poglavlja 33 su:

1. Tradicionalna sopstvena sredstva

2. Sredstva na osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV)

3. Sredstva na osnovu bruto nacionalnog dohotka (BND)

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe je zvanično otvoreno na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra 2014. godine. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

Crna Gora povećava svoje administrativne kapacitete i u tom cilju usvaja Akcioni plan kako bi u dovoljnoj mjeri pripremila i uvela proceduralna pravila, kojima će osigurati da će od pristupanja biti spremna da ispravno obračunava, predviđa, obrazlaže, naplaćuje, isplaćuje, kontroliše i izvještava EU o sopstvenim sredstvima u skladu s pravnom tekovinom.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na sprovođenju Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava EU u Crnoj Gori, koji je usvojen u aprilu 2019.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 33, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva finansija, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 33 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva finansija, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Uprave carina, Poreske uprave, Carinarnice Kotor, Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Centralne banke Crne Gore, Uprave za statistiku, Kancelarije za evropske integracije i Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Od prvog dana članstva Crna Gora će uplaćivati potrebne doprinose u zajednički budžet Evropske unije, čime će steći mogućnost da koristi određeni iznos rashoda budžeta Unije iz Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Najveći dio budžeta namijenjen je upravljanju prirodnim resursima, posebno poljoprivredi i ruralnom razvoju država članica. Veliki dio finansijskih sredstava izdvaja se za regionalni razvoj, tj. smanjenje razlika između razvijenih i slabije razvijenih područja u EU (u ekonomskom, društvenom, ekološkom smislu) i za infrastrukturne projekte – izgradnju puteva, aerodrome, luka, mostova, unapređenja telekomunikacione infrastrukture itd.

Poglavlje 33 - Radna grupa

Poglavlje 33 - Radna grupa

Bojan Paunović

Pregovarač

Tanja Musterović

Šef RG

Aleksandar Nikčević

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šefica radne grupe je Tanja Musterović, predstavnica Ministarstva finansija. Kontakt osoba za radnu grupu je Aleksandar Nikčević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 19 članova (15 iz državnih institucija i 4 iz civilnog sektora).

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).

Dokumenta

POGLAVLJE 33 - PRESS

Održan 16. sastanak Podobora za ekonomska i finansijska...

0
Crna Gora neće samo ostati na svom putu, već će intenzivirati napore i reforme u svim oblastima, fokusirati se na izgradnju konsenzusa o glavnim...

Sjutra šesnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska...

0
Šesnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se u četvrtak, 16. novembra 2023. Sastanak će,...

Brisel: Crna Gora ostvarila dobar napredak u oblasti...

0
Crna Gora je u prethodnom periodu nastavila sa aktivnostima u oblasti ekonomskih kriterijuma, što je evidentirano i u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije, u domenu...