Menu
legendica

Radna grupa 18 - Statistika

Ime Pozicija Telefon Institucija
dr Nikola Fabris Pregovarač Centralna banka Crne Gore
Gordana Radojević Šef Radne grupe Zavod za statistiku
Miloš Vujović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Maja Baćović Član RG Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore
Dragan Dašić Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Aleksandra Despotović Član RG Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
Nataša Vojinović Član RG Zavod za statistiku Monstat
Ljiljana Filipović Član RG Privredna komora Crne Gore
Vojin Golubović Član RG Institut za strateške studije i projekcije
Miljan Joksimović Član RG Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
Miomir Jovanović Član RG Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
Jadranka Kaluđerović Član RG Institut za strateške studije i projekcije
Aleksandra Nikčević Član RG Centralna banka Crne Gore
Dragana Radević Član RG Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj
Branka Šušić-Radovanović Član RG Zavod za statistiku Monstat
Janko Radulović Član RG Univerzitet Mediteran
Mira Radunović Član RG Centralna banka Crne Gore
Biljana Sotiroski Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ivana Stešević Član RG Univerzitet Donja Gorica
Mihailo Zečević Član RG Montenegro Biznis Alijansa