Menu
legendica

Radna grupa 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Ime Pozicija Telefon Institucija
Ivana Glišević Đurović Pregovarač Kancelarija za evropske integracije
Ivana Vujošević Šef Radne grupe Kancelarija za evropske integracije
Bojan Vujović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Admir Adrović Član RG Vlada Crne Gore
Savo Čavor Član RG NVO Evropska razvojna grupa
Tanja Musterović Član RG Ministarstvo finansija
Mirza Mulešković Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Ivana Maksimović Član RG Ministarstvo finansija
Igor Milošević Član RG NVO Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid
Ljiljana Simović Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Saša Šćekić Član RG Zajednica opština Crne Gore
Farisa Kardović Član RG Uprava za javne nabavke
David Perčobić Član RG Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Bilsana Bibić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Vasilije Đurović Član RG Investiciono-razvojni fond Crne Gore
Ivana Janković Član RG Ministarstvo ekonomije
Marko Lubarda Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Jelena Marković Član RG Zavod za statistiku Monstat
Draško Milić Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Dijana Petrović Član RG Sekretarijat za razvojne projekte