Menu
legendica
A+ A A-

Objavljena nova publikacija saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu Evropske integracije na primjeru Crne Gore, Hrvatske i Srbije Publikacija Cover

Objavljena nova publikacija saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu Evropske integracije na primjeru Crne Gore, Hrvatske i Srbije  Publikacija Cover

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je publikaciju Uporedna analiza iskustava saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, uz set preporuka za poboljšanje mehanizama saradnje i dijaloga u tim državama.

CEDEM je, u okviru projekta Edukacijom i dijalogom do EU, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave, u saradnji sa uglednim profesorima Univerziteta Crne Gore, Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Beogradu, sproveo uporednu analizu iskustava civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije, sa ciljem promovisanja sinergije, međusektorske saradnje i dijaloga između civilnog sektora i državnih institucija i tijela, ali i razvoja novih modela konsultacija i saradnje u konkretnim oblastima.

Publikacija predstavlja analizu institucionalnog, zakonodavnog i društvenog okvira saradnje tri države sa civilnom sektorom, koja sadrži smjernice za povećanje demokratskih kapaciteta institucija, odnosno, demokratizaciju društva uopšte.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

CENTAR ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (CEDEM)

nazad na vrh