Naslovnica MNE Crna Gora i EU Hronologija odnosa Crne Gore i Evropske unije

Hronologija odnosa Crne Gore i Evropske unije

EU4ME

2020

Imenovana nova glavna pregovaračica Crne Gore i Evropske unije

Vlada je imenovala novu glavnu pregovaračicu Crne Gore i Evropske unije Zorku Kordić.

Otvoreno posljednje neotvoreno pregovaračko poglavlje 8

Crna Gora je zvanično otvorila posljednje neotvoreno pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija

Nova metodologija pregovaranja s Evropskom unijom

Crna Gora je prihvatila novu metodologiju pregovaranja s Evropskom unijom.

Usvojien Program pristupanja CG Evropskoj uniji za period 2020-2022

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020-2022.

2019

Program pristupanja CG Evropskoj uniji 2019-2020

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020.

2018

Otvoreno pregovaračko poglavlje 27

Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Otvoreno pregovaračko poglavlje 17

Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monterana unija

Imenovan novi glavni pregovarač

Vlada je imenovala novog glavnog pregovarača Crne Gore i Evropske unije Aleksandra Drljevića.

Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020.

2017

Otvorena pregovaračka poglavlja 2 i 3

Otvorena pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Otvorena pregovaračka poglavlja 1i 22 i privremeno zatvoreno poglavlje 30

Crna Gora otvorila pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i privremeno zatvorila poglavlje 30 – Vanjski odnosi

2016

Otvorena pregovaračka poglavlja 11 i 19

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Otvorena pregovaračka poglavlja 12 i 13

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika i 13 – Ribarstvo

Usvojen Program pristupanja CG EU 2016 – 2018. godine

Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2016 – 2018. godine

2015

Otvorena pregovaračka poglavlja 14 i 15

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 14 – Saobraćajna politika i 15 – Energetika.

Objavljen Izvještaj o napretku za 2015. godinu

Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. koristeći novu metodologiju izvještavanja

Otvorena pregovaračka poglavlja 9 i 21

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 9 – Finansijske usluge, 21 – Transevropske mreže

Otvorena pregovaračka poglavlja 16 i 30

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi

Usvojen Program pristupanja CG za period 2015-2018. godine

Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2015-2018. godine

2014

Otvorena pregovaračka poglavlja 18, 28, 29 i 33

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Objavljen Izvještaj o napretku za 2014. godinu

Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku Crne Gore za 2014. godinu

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4, 31 i 32

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, bezbjedonosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor

Otvorena pregovaračka poglavlja 7 i 10

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informaciono društvo i mediji

Usvojena Strategija informisanja javnosti o pristupanju CG EU 2014-2018.

Vlada usvojila Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018.

2013

Usvojen Program pristupanja za period 2014-2018. godine

Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2014-2018. godine

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5, 6, 20, 23 i 24.

Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Usvojeni akcioni planovi za poglavlja 23 i 24. Završen proces skrininga.

Usvojeni akcioni planovi za poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost. Završen proces skrininga za 33 pregovaračka poglavlja.

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu

2012

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu

Zvanični početak pregovaračkog procesa

Zvanični početak pregovaračkog procesa između Crne Gore i Evropske unije

Preporuka za započinjanje pristupnih pregovora

Evropski savjet za opšte poslove u Luksemburgu je odlučio da preporuči započinjanje pristupnih pregovora između Crne Gore i EU Evropskoj komisiji

Izvještaj o napretku, preporuka za otvaranje pregovora

Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi i predlaže zemljama članicama Evropske unije da otvore pregovore između Crne Gore i EU u junu 2012. godine.

Odluka o uspostavljanju pregovaračke strukture

Vlada Crne Gore usvaja Odluku o uspostavljanju pregovaračke strukture za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji

2011

Imenovan glavni pregovarač

Vlada Crne Gore je imenovala glavnog pregovarača za vođenje pregovora sa EU

Evropski savjet pozdravlja ostvareni napredak

Evropski savjet pozdravlja ocjenu Evropske komisije o napretku koji je Crna Gora ostvarila

Preporuka za otvaranje pristupnih pregovora sa EU

U Izvještaju o napretku, Evropska komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa EU

Akcioni planovi

Vlada je usvojila devet akcionih planova za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije

2010

Status kandidata

Evropski savjet dodjeljuje Crnoj Gori status kandidata

Pozitivno mišljenje na aplikaciju

Evropska komisija daje pozitivno mišljenje na aplikaciju Crne Gore za članstvo u EU

SSP stupa na snagu

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu nakon što ga je ratifikovalo svih 27 zemalja članica

2009

Bezvizni režim

Evropski savjet odobrava bezvizni režim građanima Crne Gore

Upitnik

Evropska komisija uručuje Upitnik Vladi Crne Gore. Crna Gora prosljeđuje odgovore i dodatne odgovore na Upitnik 9. decembra 2009. i 12. aprila 2010. godine

Mišljenje o aplikaciji Crne Gore

Savjet poziva Komisiju da podnese mišljenje o aplikaciji Crne Gore.

2008

Aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji

Crna Gora podnosi aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji

Nacionalni program za integraciju CG u EU 2008 – 2012.

Vlada Crne Gore je usvojila Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU 2008 – 2012.

Prvi sporazumi

Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima i sporazumi o viznim olakšicama i redamisiji stupaju na snagu

2007

Ratifikovan SSP

Parlament Crne Gore ratifikuje Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanju, privremeni sporazum i sporazume o viznim olakšicama i readmisiji.

Delegacija Evroske komisije u Podgorici

Uspostavljena delegacija Evroske komisije u Podgorici

SSP

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan u Luksemburgu

2006

Referendum o nezavisnosti Crne Gore

Referendum o nezavisnosti Crne Gore – 55.5% glasova za nezavisnost

21. maj 2006. – Referendum o nezavisnosti Crne Gore – 55.5% glasova za nezavisnost

15. oktobar 2007. – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan u Luksemburgu

1. novembar 2007. – Uspostavljena delegacija Evroske komisije u Podgorici

13. novembar 2007. – Parlament Crne Gore ratifikuje Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanju, privremeni sporazum i sporazume o viznim olakšicama i readmisiji.

1. januar 2008. – Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima i sporazumi o viznim olakšicama i redamisiji stupaju na snagu

15. decembar 2008. – Crna Gora podnosi aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji

23. april 2009. – Savjet poziva Komisiju da podnese mišljenje o aplikaciji Crne Gore

22. jul 2009. – Evropska komisija uručuje Upitnik Vladi Crne Gore. Crna Gora prosljeđuje odgovore i dodatne odgovore na Upitnik 9. decembra 2009. i 12. aprila 2010. godine

30. novembar 2009. – Evropski savjet odobrava bezvizni režim građanima Crne Gore

1. maj 2010. – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu nakon što ga je ratifikovalo svih 27 zemalja članica

9. novembar 2010. – Evropska komisija daje pozitivno mišljenje na aplikaciju Crne Gore za članstvo u EU

17. decembar 2010. – Evropski savjet dodjeljuje Crnoj Gori status kandidata

12. oktobar 2011. – U Izvještaju o napretku, Evropska komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa EU

9. decembar 2011. – Evropski savjet pozdravlja ocjenu Evropske komisije o napretku koji je Crna Gora ostvarila

29. decembar 2011. – Vlada Crne Gore je imenovala glavnog pregovarača za vođenje pregovora sa EU

2. februar 2012. – Vlada Crne Gore usvaja Odluku o uspostavljanju pregovaračke strukture za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji

23. maj 2012. – Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi i predlaže zemljama članicama Evropske unije da otvore pregovore između Crne Gore i EU u junu 2012. godine.

26. jun 2012. – Evropski savjet za opšte poslove u Luksemburgu je odlučio da preporuči započinjanje pristupnih pregovora između Crne Gore i EU Evropskoj komisiji

29. jun 2012. – Zvanični početak pregovaračkog procesa između Crne Gore i Evropske unije

18. decembar 2012. – Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu

15. april 2013. – Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu

27. jun 2013. – Usvojeni akcioni planovi za poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost

27. jun 2013. – Završen proces skrininga za 33 pregovaračka poglavlja

18. decembar 2013. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

26. decembar 2013. – Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2014-2018. godine

27. mart 2014. – Vlada usvojila Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018.

31. mart 2014. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informaciono društvo i mediji

24. jun 2014. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, bezbjedonosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor

8. oktobar 2014. – Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku Crne Gore za 2014. godinu

16. decembar 2014. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 33 – Finansijske i budžetske odredbe

5. februar 2015. – Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore za period 2015-2018. godine

30. mart 2015. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi

22. jun 2015. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 9 – Finansijske usluge, 21 – Transevropske mreže

10. novembar 2015. – Evropska komisija objavljuje Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. koristeći novu metodologiju izvještavanja

21. decembar 2015. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 14 – Saobraćajna politika i 15 – Energetika.

21. januar 2016. – Vlada usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2016 – 2018. godine

30. jun 2016. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika i 13 – Ribarstvo

13. decembar 2016. – Zvanično otvorena pregovaračka poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

20. juna 2017. – Crna Gora otvorila pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i privremeno zatvorila poglavlje 30 – Vanjski odnosi.

11. decembar 2017. – Otvorena pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Saopštenja

Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Savjeta za vladavinu prava

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Info dan povodom drugog poziva u okviru programa Interreg Euro-MED

0
Ministarstvo evropskih poslova obavještava zainteresovanu javnost da je 27. juna 2022. godine otvoren II Poziv za projektne predloge u okviru programa Interreg Euro-MED 2021-2027. Poziv...

Podrška EU od ključnog značaja za nastavak gradnje autoputa

0
Politička i finansijska podrška Evropske unije za Crnu Goru su od ključnog značaja, prije svega zbog nastavka izgradnje autoputa Bar-Boljare, čime bi podrška koju...

Crnoj Gori dodatnih 1,2 miliona eura za pripremu novih infrastrukturnih projekata

0
Kao nastavak podrške EU u kontekstu sprovođenja Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan Crnoj Gori je dodijeljeno dodatnih 1,2 miliona eura bespovratnih sredstva...

Marović-Santader: Djeca i mladi u fokusu rada Vlade

0
Djeca i mladi će biti u fokusu rada nove Vlade, a iako nema specifičnog dijela pravne tekovine Evropske unije koji se konkretno bavi problematikom...