Kontakti

Radna grupa 1 – Sloboda kretanja robe

Radna grupa 2 – Sloboda kretanja radnika

Radna grupa 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Radna grupa 4 – Sloboda kretanja kapitala

Radna grupa 5 – Javne nabavke

Radna grupa 6 – Privredno pravo

Radna grupa 7 – Pravo intelektualne svojine

Radna grupa 8 – Konkurencija

Radna grupa 9 – Finansijske usluge

Radna grupa 10 – Informatičko društvo i mediji

Radna grupa 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Radna grupa 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Radna grupa 13 – Ribarstvo

Radna grupa 14 – Saobraćajna politika

Radna grupa 15 – Energetika

Radna grupa 16 – Porezi 

Radna grupa 17 – Ekonomska i monetarna politika

Radna grupa 18 – Statistika

Radna grupa 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Radna grupa 20 – Preduzetništvo i industrijska politika

Radna grupa 21 – Trans-evropske mreže

Radna grupa 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Radna grupa 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Radna grupa 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Radna grupa 25 – Nauka i istraživanje

Radna grupa 26 – Obrazovanje i kultura

Radna grupa 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Radna grupa 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Radna grupa 29 – Carinska unija

Radna grupa 30 – Vanjski odnosi

Radna grupa 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Radna grupa 32 – Finansijski nadzor

Radna grupa 33 – Finansijske i budžetske odredbe