Menu
legendica

Radna grupa 23 - Pravosuđe i temeljna prava

Ime Pozicija Telefon Institucija
Lidija Vukčević Član RG Specijalno državno tužilaštvo
Jelena Đaletić Član RG Više državno tužilaštvo
Tatjana Savković Član RG Tužilački savjet
Đina Popović Član RG Vlada Crne Gore
Mara Bogavac Član RG Uprava za javne nabavke
Dragana Tomić Član RG Uprava policije
Danilo Ćupić Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Slavica Mirković Član RG Skupština Crne Gore
Tamara Tovjanin Član RG Ministarstvo prosvjete
Milica Baletić Član RG Ministarstvo javne uprave
Denisa Mahmutović Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Muhamed Gjokaj Član RG Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Tatjana Vujošević Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Nina Milović Član RG Ministarstvo zdravlja
Ana Banović Član RG Ministarstvo finansija
Ksenija Jovićević Član RG Vrhovni sud Crne Gore
Maja Milošević Član RG Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Miroslava Raičević Član RG Sudski savjet
Marija Vlaović Član RG Ministarstvo kulture
Ivana Mašanović Član RG Ministarstvo pravde