Menu
legendica

Radna grupa 28 - Zaštita potrošača i zdravlja

Ime Pozicija Telefon Institucija
Biljana Jakić Pregovarač Ministarstvo ekonomije
Rada Marković Šef Radne grupe Uprava za inspekcijske poslove
Amina Bajrović Kuč Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Zvezdan Čađenović Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Jelena Čolaković Član RG Juventas
Nada Đurđić Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Maja Golović Član RG Privredna komora Crne Gore
Vesna Kaluđerović Član RG Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Goran Kovačević Član RG NVO PRONA Fondacija za promovisanje nauke
Milica Martinović Član RG Medicinski fakultet
Olga Nikčević Član RG NVO Centar za zaštitu potrošača
Višnja Orban Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Lela Perović Član RG Savez sindikata Crne Gore
Marina Radulović Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Slavojka Šuković Član RG Ministarstvo zdravlja
Ana Nenezić Član RG NVO Centar za građansko obrazovanje
Sandra Damjanović Član RG Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Sanja Živković Član RG Zajednica opština Crne Gore
Svetlana Šljivančanin Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Svetlana Đurović Član RG Centralna banka Crne Gore