Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 30. Vanjski odnosi

Poglavlje 30. Vanjski odnosi

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina za 30. poglavlje se najvećim dijelom sastoji od direktno primjenjivog zakonodavstva EU, koje uglavnom proizlazi iz višestranih i dvostranih obaveza Evropske unije u području trgovine, kao i iz velikog broja autonomnih trgovinskih mjera. Direktive iz područja izvoznih kredita i robe dvostruke namjene zahtijevaju prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Od zemalja kandidata zahtijeva se postepeno usklađivanje politika prema trećim zemljama i pozicija u međunarodnim organizacijama s politikama i stavovima koje prihvataju Evropska unija i njene države članice. Kada je riječ o zahtijevima u pogledu razvojne politike i humanitarne pomoći, od Crne Gore se očekuje da uskladi zakonodavstvo s pravnom tekovinom EU, međunarodnim obavezama koje prihvataju države članice EU i da obezbijedi kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama.

Podoblasti?

Ovo poglavlje se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć.

Zajednička trgovinska politika EU - Zajednička trgovinska politika (ZTP) je jedan od temelja vanjskih odnosa Evropske unije. Bazira se na jedinstvenim pravilima u okviru carinske unije i zajedničke carinske tarife i ujedno oblikuje trgovinske odnose država članica EU s trećim zemljama. Osnovni ciljevi ZTP definisani su članovima 206 i 207 Ugovora o funkcionisanju EU koji uključuju: razvoj svjetske trgovine, postupno ukidanje ograničenja u međunarodnoj trgovini i smanjivanje carinskih barijera.

Bilateralni sporazumi s trećim zemljama – Evropska komisija ima nadležnost da pregovara i zaključuje trgovinske sporazume u ime država članica. Pored trgovinskih sporazuma, bilateralni sporazumi s trećim zemljama obuhvataju sporazume kojim se predviđa saradnja u oblasti energetike, obrazovanja, nauke, zaštite životne sredine itd.

Razvojna politika i humanitarna pomoć - U području razvojne politike i humanitarne pomoći, od država članica EU se zahtijeva usklađivanje s pravnom tekovinom EU i međunarodnim obavezama, kao i obezbjeđivanje kapaciteta za učešće u razvojnim i humanitarnim politikama EU. Evropska unija i njene države članice finansiraju gotovo polovinu sveukupne međunarodne razvojne pomoći. Pomoć se, osim za projekte ekonomskog razvoja, odnosi i na izgradnju demokratskih institucija, gradnju infrastrukture, razvijanje makroekonomskih programa i promovisanje ljudskih prava. Važan mehanizam razvojne politike EU predstavlja Generalni sistem preferencijala (GSP) kao svojevrsna trgovinska povlastica namjenjena zemljama u razvoju. Važno je spomenuti i aktivnosti Evropskog fonda za razvoj (EDF) čijim sredstvima se obezbjeđuje finansijska pomoć zemljama u razvoju i najmanje razvjenim zemljama. Razvojna i humanitarna pomoć se raspodjeljuje korisnicima na svim kontinentima, s posebnim akcentom na Afričku, karipsku i pacifičku grupu država (ACP) i Prekomorske zemlje i područja (PTOM).

Kada je poglavlje otvoreno i privremeno zatvoreno?

Poglavlje 30 – Vanjski odnosi zvanično je otvoreno 30. marta 2015. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, a privremeno zatvoreno 20. juna 2017. godine na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu.

Mjerila za zatvaranje?

Jedino mjerilo u ovom poglavlju je da Crna Gora predstavi Komisiji Akcioni plan za preostale pripreme u pogledu usklađivanja zakonodavstva, kao i usklađivanja međunarodnih sporazuma sa pravnom tekovinom i poboljšanje administrativnih i kontrolnih kapaciteta da bi se obezbijedila potpuna primjena i izvršavanje pravne tekovine u ovom poglavlju od dana pristupanja.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Iako je poglavlje privremeno zatvoreno, Crna Gora aktivno radi na sprovođenju aktivnosti u skladu s Akcionim planom. Obaveza države koja pristupa Evropskoj uniji je da otkaže sve ugovore o slobodnoj trgovini i da osigura da svi ugovori/sporazumi o trgovini, investicijama i ekonomskoj saradnji, budu usklađeni s pravnom tekovinom EU.

Institucije/organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Institucije koje učestvuju u aktivnostima u okviru Radne grupe za poglavlje 30 su Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Kancelarija za evropske integracije, Uprava carina, Investiciono – razvojni fond, Zavod za statistiku, Centralna banka Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Privredna komora Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Primjena zajedničke trgovinske politike se najprije ogleda u ukidanju granične kontrole prema zemljama EU što podrazumijeva uštedu vremena ali i troškova administrativne procedure špedicije kao i carinjenja za crnogorske privrednike. Time se ubrzava i pojeftinjuje protok robe i usluga. Takođe, kroz ovu politku, povećaće se i investicione mogućnosti smanjenjem postojećih trgovinskih barijera, pa će Crna Gora postati još atraktivnija destinacija za priliv stranih investicija. To će otvoriti nova radna mjesta i povećati BDP, što vodi još većem ekonomskom razvoju zemlje. Osim toga, niže cijene i veći izbor proizvoda iz zemalja EU biće dostupni i za crnogorske potrošače.

Članstvo u EU će učvrstiti i mogućnost sklapanja različitih oblika saradnje s partnerima iz država članica EU. Regionalna saradnja će u tom smislu kompletirati ponudu naše države, odnosno plasman naših proizvoda i usluga pa bi učešće u razvojnoj politici EU omogućilo crnogorskim privrednicima da svojim ulaganjima pomognu razvoju trećih zemalja, što će s druge strane podstaći plasman i vidljivost crnogorskih roba i usluga na tržištima tih zemalja.Osvajanje novih tržišta promovisaće dodatne vrijednosti koje su karakteristične za našu zemlju i definisati Crnu Goru kao ozbiljnog konkurenta na evropskom i svjetskom tržištu.U krajnjem, kada Crna Gora postane članica, primjenjivaće trgovinske sporazume koje je EU već potpisala ili trenutno pregovara s trećim državama.

nazad na vrh

Poglavlje 30

Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

07-11-2019

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je danas održan u Briselu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da sastanci pododbora predstavljaju odličnu platformu za razmatranje ostvarenih rezultata, kao i pitanja i izazova u kojima je potreban dodatan angažman, a sve u cilju njihovog efikasnijeg rješavanja i unapređenja stanja u datim oblas...

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Korist za potrošače od članstva Crne Gore u EU: Niže cijene i veći izbor proizvoda

14-09-2015

Crna Gora je otvorila pregovore o pristupanju u poglavlju 30 - Vanjski odnosi na Međuvladinoj konferenciji koja je održana 30. marta 2015. u Briselu, što je najbolji pokazatelj naše posvećenosti ispunjavanju obaveza iz evropske agende i priznanje za uloženi trud.

Šćepanović: Ulaskom u EU primjenjivaće se evropski trgovinski sporazumi

20-07-2015

Ulaskom u EU Crna Gora će morati da otkaže sve trgovinske sporazume sa trećim zemljama i primjenjuje evropske. Pored CEFTA i povlašćenog tretmana u trgovini sa EU, Crna Gora primjenjuje sporazume o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama, Ruskom Federacijom, Ukrajinom i Turskom. Za sada nema planova za zaključivanje novih sporazuma kazao je u intervjuu za Pobjedu Goran Šćepanović, šef Radne grupe za poglavlje 30 (Vanjski poslovi).

Pejović o poglavlju 30: Nema tu toliko pravne tekovine, da bismo imali previše posla

22-04-2015

Državni sekretar za evropske integracije, Aleksandar Andrija Pejović, kazao je da bi bilo dobro sagledati iskustva Hrvatske u prethodnim godinama. „Bilo je dosta strahovanja da će Hrvatska ulaskom u EU izgubiti pogodnosti koje imala na tržištu Centralno-evropske zone slobodne trgovine (CEFTA). Prema pokazateljima koje imamo od hrvatskih kolega, sada već možemo reći da je sačuvana trgovinska razmjena“, naveo Pejović na javnoj debati o 30. pregovaračkom poglavlju - Vanjski odnosi, koju je organizovala Kancelarija glavnog prego...

Javna debata o 30. pregovaračkom poglavlju Vanjski odnosi

21-04-2015

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Delegacijom Evropske unije i Britanskim savjetom, organizuje javnu debatu o 30. pregovaračkom poglavlju Vanjski odnosi. Na skupu će govoriti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, šef Delegacije EU u Crnoj Gori ambasador Mitja Drobnič, zamjenik britanskog ambasadora u Crnoj Gori Lindon Rednidž, šef Radne grupe i pomoćnik ministra ekonomije Goran Šćepanović i ...

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...

Poglavlje 30 - Press

Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

07-11-2019

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je danas održan u Briselu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da sastanci pododbora predstavljaju odličnu platformu za razmatranje ostvarenih rezultata, kao i pitanja i izazova u kojima je potreban dodatan angažman, a sve u cilju njihovog efikasnijeg rješavanja i unapređenja stanja u datim oblas...

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Korist za potrošače od članstva Crne Gore u EU: Niže cijene i veći izbor proizvoda

14-09-2015

Crna Gora je otvorila pregovore o pristupanju u poglavlju 30 - Vanjski odnosi na Međuvladinoj konferenciji koja je održana 30. marta 2015. u Briselu, što je najbolji pokazatelj naše posvećenosti ispunjavanju obaveza iz evropske agende i priznanje za uloženi trud.

Šćepanović: Ulaskom u EU primjenjivaće se evropski trgovinski sporazumi

20-07-2015

Ulaskom u EU Crna Gora će morati da otkaže sve trgovinske sporazume sa trećim zemljama i primjenjuje evropske. Pored CEFTA i povlašćenog tretmana u trgovini sa EU, Crna Gora primjenjuje sporazume o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama, Ruskom Federacijom, Ukrajinom i Turskom. Za sada nema planova za zaključivanje novih sporazuma kazao je u intervjuu za Pobjedu Goran Šćepanović, šef Radne grupe za poglavlje 30 (Vanjski poslovi).

Pejović o poglavlju 30: Nema tu toliko pravne tekovine, da bismo imali previše posla

22-04-2015

Državni sekretar za evropske integracije, Aleksandar Andrija Pejović, kazao je da bi bilo dobro sagledati iskustva Hrvatske u prethodnim godinama. „Bilo je dosta strahovanja da će Hrvatska ulaskom u EU izgubiti pogodnosti koje imala na tržištu Centralno-evropske zone slobodne trgovine (CEFTA). Prema pokazateljima koje imamo od hrvatskih kolega, sada već možemo reći da je sačuvana trgovinska razmjena“, naveo Pejović na javnoj debati o 30. pregovaračkom poglavlju - Vanjski odnosi, koju je organizovala Kancelarija glavnog prego...

Javna debata o 30. pregovaračkom poglavlju Vanjski odnosi

21-04-2015

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Delegacijom Evropske unije i Britanskim savjetom, organizuje javnu debatu o 30. pregovaračkom poglavlju Vanjski odnosi. Na skupu će govoriti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, šef Delegacije EU u Crnoj Gori ambasador Mitja Drobnič, zamjenik britanskog ambasadora u Crnoj Gori Lindon Rednidž, šef Radne grupe i pomoćnik ministra ekonomije Goran Šćepanović i ...

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...