Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

O čemu se pregovara?

U okviru ovog poglavlja pregovara se o uslovima, strukturi i procedurama za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova (fondovi ESI), u prvom redu iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Evropskog socijalnog fonda i (za neke države članice) iz programa Kohezionog fonda. Zajedničke odredbe koje se primjenjuju na ova tri fonda važe i u slučaju Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Crnoj Gori će sredstva iz ovih fondova biti raspoloživa tek nakon pristupanja Evropskoj uniji, a do tada se kroz pregovoarački procesu u okviru ovog poglavlja i kroz sprovođenje programa i projekata koje EU finansira tokom pretpristupnog perioda pripremamo za što efikasnije korišćenje fondova ESI.

Podoblasti?

Podoblasti u okviru poglavlja 22 su:

 1. Zakonodavni okvir
 2. Institucionalni okvir
 3. Administrativni kapaciteti
 4. Programiranje
 5. Praćenje i procjena
 6. Finansijsko upravljanje i kontrola

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovačko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata zvanično je otvoreno 20. juna 2017. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja, kroz ispunjavanje završnih mjerila:

 1. Da Crna Gora pokaže zadovoljavajući nivo sprovođenja sredstava pretpristupne podrške EU u Crnoj Gori odobrenih za indirektno upravljanje, naročito za komponente i oblasti relevantne za buduće sprovođenje ESI fondova;
 2. Da Crna Gora dostavi Evropskoj komisiji napredni i sveobuhvatni nacrt Sporazuma o partnerstvu, koji sadrži definisane načine na koje Crna Gora planira da obezbijedi usaglašenost sa strategijom EU za pametan, održivi i sveobuhvatan rast. Dokument treba da sadrži i pregled izabranih tematskih prioriteta i glavnih očekivanih rezultata za svaki od ESI fondova; osnovne indikatore planiranog Operativnog programa, uključujući i izvore finansiranja, kao i izvještaj o procjeni ispunjenosti ex ante preduslova;
 3. Da Crna Gora pripremi i dostavi detaljan plan i raspored aktivnosti za završetak Sporazuma o partnerstvu i za pripremu i završetak Operativnog programa. Ovaj plan treba da sadrži informacije o tome kako i na kom nivou Crna Gora namjerava da organizuje proces programiranja, kao i precizan opis uloga i zadataka svih uključenih institucija na centralnom i lokalnom nivou;
 4. Da Crna Gora uspostavi institucionalni okvir za sprovođenje kohezione politike EU, uključujući i formalno određivanje institucionalnih struktura (s definisanim zadacima i odgovornostima) za upravljanje Operativnim programom. Ovo se odnosi na upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje i revizorsko tijelo, kao i na posrednička tijela, gdje je to moguće i već identifikovano. Potrebno je obezbijediti adekvatno razdvajanje funkcija između relevantnih institucija u sistemu upravljanja;
 5. Da Crna Gora usvoji individualne strategije razvoja organizacija za ključna tijela koja će biti uključena u upravljanje/sprovođenje sredstava iz ESI fondova (uključujući analizu prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji, analize potreba za obukama, planove zapošljavanja i sprovođenja obuka za jačanje kapaciteta), kao i sveobuhvatnu strategiju jačanja kapaciteta, na osnovu adekvatne procjene rizika za sva uključena tijela (uključujući i korisnike gdje su već identifikovani);
 6. Da Crna Gora dostavi Evropskoj komisiji detaljan plan i raspored u vezi s uspostavljanjem sistema za nadgledanje i evaluaciju, uključujući uspostavljanje elektronskog informacionog sistema za upravljanje i nadgledanje (MIS).

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Aktivnosti u narednom periodu biće prije svega usmjerene na detaljno definisanje institucionalne strukture za upravljanje Evropskim strukturnim i investicionim fondovima u Crnoj Gori, kao i na prve korake u procesu programiranja sredstava koja će Crnoj Gori iz ovih fondova biti na raspolaganju nakon članstva u EU. Radna grupa u ovom dijelu prati pripremu i suvajanje novog seta regulativa na nivou EU koje će preciznije definisati ova i ostala pravila u oblasti korišćenja fondova EU tokom perioda 2021-2027. godine.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 22, kao i šef Radne grupe su iz Kancelarije za evropske integracije, iz koje se bira i kontakt osoba za Radnu grupu.

Pored predstavnika Kancelarije za evropske integracije članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstvo finansija, Ministarsvo saobraćaja i pomorstva, Zajednica opština Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj, Nevladina organizacije Evropska razvojna grupa, Investiciono-razvojni fond Crne Gore, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za statistiku, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Sekretarijat za razvojne projekte, Revizorsko tijelo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava javnih radova.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Sprovođenjem evropskog zakonodavstva i politike koja se tiče ovog poglavlja Crna Gora će nakon članstva u EU biti u mogućnosti da koristi evropske strukturne i investicijske fondove u iznosu koji je oko 6-10 puta veći nego u periodu prije članstva, a sve s ciljem da Crna Gora unaprijedi infrastrukturu, konkurentnost ekonomije, ljudske resurse, kvalitet života građana i postane bolje povezana s ostatkom Evropske unije.

nazad na vrh

Poglavlje 22 - Press

Održana prezentacija sistema upravljanja fondovima EU u Bugarskoj

22-03-2019

„Iskustvo Bugarske u oblasti upravljanja fondovima EU je veoma važno za jačanje kapaciteta pregovaračke strukture u okviru 22. poglavlja, kao i za buduće korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova nakon članstva u EU“, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević na prezentaciji sistema upravljanja fondovima EU u Bugarskoj. Prezentaciju je organizovala Kancelarija za evropske integracije u saradnji s Ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, u kontekstu aktivnosti vezanih za pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinaci...

Crna Gora na dobrom putu

11-03-2019

Crna Gora je na dobrom putu u procesu usklađivanja s evropskom pravnom tekovinom i nema nijednog razloga da se on ne završi kako je planirano, saopštila je bivši hrvatski pregovarač sa EU za sektor poljoprivrede, Ružica Gelo. „Moj utisak je da su prioriteti koji su utvrđeni u Crnoj Gori na tragu onoga što smo mi postavili u Hrvatskoj. Možda se nešto više napravilo u segmentu bezbjednosti hrane, što je preporučljivo, jer se postizanjem standarda u području veterinarstva i zaštite bilja stvaraju uslovi da se, i prije pristupanja EU, ti proizvodi...

Članstvo u EU donosi više sredstava za projekte

29-10-2018

Fondovi koji su na raspolaganju državama nakon članstva u Evropskoj uniji omogućiće Crnoj Gori da za projekte iskoristi sredstva koja su šest do osam puta veća od iznosa godišnjeg izdvajanja iz IPA fondova tokom pretpristupnog perioda, poručeno je na Seminaru o pregovaračkom procesu u okviru poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Kancelarija za evropske integracije organizovala je dvodnevni seminar s ciljem unapređenja saradnje i efikasnosti u okviru Radne grupe za poglavlje 22, ali i kako bi širila svijest...

U Briselu održan jedanaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionaln…

28-06-2018

U Briselu je danas održan jedanaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku između Crne Gore i Evropske komisije.Na sastanku je razmatran ostvareni napredak u oblastima klimatskih promjena, životne sredine, energetike, regionalne politike i saobraćaja. Predstavnici crnogorskih institucija su predstavili ostvarene rezultate, tekuće aktivnosti i planirane mjere, i s kolegama iz Evropske komisije razmijenili mišljenja u vezi s budućim izazovima, najboljim i najefikasnijim rješenjima u pogledu sprovođenja...

Jednoglasno podržali nacrte pregovaračkih pozicija za Poglavlje 1 i Poglavlje 22

16-03-2016

Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su Nacrt pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe i Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

ESI fondovi će postati ključni izvor finansiranja cjelokupne razvojne politike Crne Gore

26-02-2016

U Podgorici je, u okviru priprema za vođenje pregovora u pregovaračkom poglavlju 22- Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, održana dvodnevna radionica pod nazivom ,,Najbolje prakse u sprovođenju instrumenata kohezione politike EU“. Radionica, koja je organizovana uz podršku instrumenta Tajeks, okupila je predstavnike institucija koje su uključene u pregovarački proces za 22. poglavlje, civilnog sektora i lokalnih samouprava.

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou važno za napredak društva u cjelini

03-11-2015

Na Cetinju je danas održana peta sjednica Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i komiteta regiona EU. Učesnici skupa su razmijenili mišljenje i iskustvo iz upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou, kao i po pitanju postojeće i buduće međuregionalne i transnacionalne saradnje.

Sprovođenjem razvojnih programa na lokalnom nivou do prevazilaženja regionalnih razlika

02-10-2015

Državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović učestvovao je 1. oktobra u Tbilsiju na Međunarodnoj konferenciji o prevazilaženju regionalnih razlika. Skup je organizovalo Ministarstvo regionalnog razvoja i infrastrukture Gruzije, a učestvovali su visoki zvaničnici, ministri i državni sekretari i stručnjaci u oblasti regionalnog razvoja i upravljanja fondovima EU, država članica EU i zemalja koje su u procesu pristupanja Uniji, predstavnici institucija EU, kao i država iz Istočnog p...

Iz tri fonda na raspolaganju 200 miliona eura za pregovaračko poglavlje 22

08-06-2015

Crnoj Gori će, kada postane članica Evropske unije, biti na raspolaganju 200 miliona eura godišnje iz tri fonda u okviru pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Šef Radne grupe za to poglavlje, Ivana Petričević, kazala je da ne postoji mogućnost da ovi fondovi nadomjeste nacionalni budžet. „Za svaki projekat koji bude finansiran iz ovih fondova mora se osigurati nacionalno kofinansiranje. Evropski strukturni investicioni fondovi zahtijevaju sedmogodišnje progra...

Javna debata o 22. poglavlju Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

05-06-2015

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Delegacijom Evropske unije i Britanskim savjetom, organizuje javnu debatu o 22. pregovaračkom poglavlju Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Na skupu će govoriti glavni pregovarač i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović, britanski ambasador u Crnoj Gori Ijan Robert Viting, generalna direktorica za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i ...

Crna Gora uspješno sprovodi reforme u pravcu otvaranja 22. poglavlja

16-04-2015

Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović razgovarao je danas u Briselu sa zamjenikom generalnog direktora za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije Normundsom Popensom. Sagovornici su razmijenili mišljenje o izradi akcionog plana za ispunjavanje zahtjeva EU u oblasti kohezivne politike. Naročito je naglašen značaj ispunjavanja evropskih standarda u ovoj oblasti, kako bi Crna Gora, nakon pristupanja EU, mogla što uspješnije iskoristiti strukturne fondo...

U Briselu održan VII sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i klimatske promje…

09-10-2014

Briselu, 7. i 8. oktobra, održan je VII sastanak Pododbora za oblast saobraćaja, energetike, životne sredine i regionalne politike između Crne Gore i Evropske komisije. Sastankom je predsjedavala generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ivana Vojinović , dok je predsjedavajući ispred Evropske komisije bio zamjenik šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje, Tomas Haglajtner. Delegaciju Evropske komisije činili su predstavnici Generalnih direktorata...