Menu
legendica

Radna grupa 27 - Životna sredina i klimatske promjene

Ime Pozicija Telefon Institucija
Saša Radulović Pregovarač Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ivana Vojinović Šef Radne grupe Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Marija Tripunović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Dragan Asanović Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Rita Barjaktarović Član RG NVO Sjeverna zemlja
Milena Bataković Član RG Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
Zorica Đuranović Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Jelena Janjušević Član RG Univerzitet Mediteran
Brankica Cmiljanović Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Nataša Kovačević Član RG NVO Green home
Petar Krivokapić Član RG NVO Zeleno srce
Olivera Kujundžić Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Slavica Nikolić Član RG Montenegro Biznis Alijansa
Sandra Obradović Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Milutin Radonjić Član RG NVO PRONA Fondacija za promovisanje nauke
Ilija Radović Član RG Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
Dragana Raonić Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Danijela Šuković Član RG Centar za ekotoksikološka ispitivanja
Irena Tadić Član RG Agencija za zaštitu životne sredine
Ljuban Tmušić Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova