Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 29. Carinska unija

Poglavlje 29. Carinska unija

O čemu se pregovara?

Carinska unija je prostor na kojem ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, dok se na robu koja se uvozi primjenjuju zajednička pravila, carine i kvote. Uspostavljena je 1. aprila 1968. godine.

Osnovni ciljevi Carinske unije su stvaranje zone slobodne trgovine, jačanje ekonomskih odnosa među državama članicama, ubrzanje razvoja trgovinskih aktivnosti, podizanje životnog standarda i osiguranje boljih mogućnosti zapošljavanja povećanjem produktivnosti i postizanjem finansijske stabilnosti.

Pravna tekovina carinske unije sastoji se od zakonodavstva koje je obavezujuće za sve države članice. Obaveza svake države članice je da osposobi kapacitete za primjenu zakonodavstva, uključujući veze s relevantnim elektronskim carinskim sistemom Evropske unije i da osigura primjenu posebnih pravila utvrđenih u povezanim područjima pravne tekovine EU, poput spoljne trgovine.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 29 – Carinska unija zvanično je otvoreno 16. decembra 2014. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Mjerila za zatvaranje?

U poglavlju 29 EK je definisala tri završna mjerila:

1. Crna Gora nastavlja da usvaja zakonodavstvo u preostalim oblastima koje zahtijevaju dalje usklađivanje, prije svega da uskladi svoje zakonodavstvo u oblastima: carinskog statusa i tranzita, upravljanja carinskim rizicima i bezbjedonosnim aspektima, uključujući Program ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) pravu intelektualne svojine i prekursorima za droge.

2. Crna Gora dosljedno i efikasno primjenjuje svoje carinske propise u svim svojim carinskim ispostavama, naročito u oblastima: obrade deklaracija, porijekla, pojednostavljenih procedura, prava intelektualne svojine, selektivnosti kontrola i analize rizika (uključujući automatsku analizu rizika prije dolaska/otpremanja robe u svim vidovima prevoza).

3. Crna Gora ostvaruje dovoljan napredak u razvoju svih neophodnih međusobno povezanih IT sistema, posebno Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), Sistema za upravljanje integrisanom tarifom (ITMS), Sistema kontrole izvoza (ECS) i Sistema kontrole uvoza (ICS).

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Završna mjerila u poglavlju 29 – Carinska unija prevashodno su usmjerena na usklađivanje i implementaciju neophodnog evropskog zakonodavstva. Carinsko zakonodavstvo Crne Gore je u najvećoj mjeri usaglašeno s pravnom tekovinom, a naročito propisi koji se odnose na carinsku tarifu, carinska oslobođenja i zaštitu intelektualne svojine na granici. Crna Gora prati dinamiku izmjene carinskih propisa na nivou EU i u skladu s istom vrši reformu svog zakonodavstva radi primjene evropskih standarda u ovoj oblasti. Ipak, osnovni izazov u oblasti carina predstavlja implementacija IT sistema na nacionalnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da se radi o finansijski veoma zahtjevnim projektima za čiju implementaciju je potreban duži vremenski period, njihovo uspostavljanje će se vršiti kako na nacionalnom nivou, tako i uz pomoć i podršku EU.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Uprava carina je ključni nosilac i koordinator aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 29 – Carinska unija. Pored navedene institucije članovi Radne grupe 29 su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva kulture, kao i predstavnici civilnog sektora i ostalih nadležnih državnih institucija.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Carinska unija predstavlja jedinstveno carinsko područje zemalja članica Evropske unije u koje se ukupna unutrašnja trgovina i promet robom između zemalja članica odvija bez carinskih formalnosti, odnosno bez carinskog nadzora nad robom, i bez naplate carinskih davanja. Carinska unija štiti ljude i olakšava trgovinu. Ona okružuje unutrašnje tržište EU i omogućava slobodno kretanje proizvoda na tom području nadzorom izvoza i uvoza proizvoda. Na taj način potrošači se štite od opasnih proizvoda i rizika za zdravlje, a životinje i životna sredina od bolesti biljaka i životinja. Carina predstavlja i prvu liniju odbrane od organiziranog kriminala i terorizma.

EU je najveći svjetski trgovinski blok te stoga, u globalnom smislu, te u tom smislu EU ima bolji pregovarački položaj od bilo koje države članice zasebno. Crna Gora će datumom pristupanja EU postati dio unutrašnjeg tržišta, čime će se olakšati izvoz domaćih proizvoda na tržište sa 500 miliona potrošača. Crna Gora će takođe preuzeti preferencijalne trgovinske aranžmane sa zemljama Mediterana (Alžir, Izrael, Egipat, Jordan, Liban, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis), s Čileom, Meksikom i Južnoafričkom Republikom, pa će se ukinuti ili smanjiti carinske stope za trgovinu i sa tim zemljama.

Činjenica da neće biti naplate carinskih dažbina podrazumijeva da će građani Crne Gore moći kupovati kvalitetnije proizvode iz bilo koje države članice EU i to po znatno nižim cijenama nego danas.

 

nazad na vrh

Poglavlje 29 - Press

Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

07-11-2019

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je danas održan u Briselu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da sastanci pododbora predstavljaju odličnu platformu za razmatranje ostvarenih rezultata, kao i pitanja i izazova u kojima je potreban dodatan angažman, a sve u cilju njihovog efikasnijeg rješavanja i unapređenja stanja u datim oblas...

Napredak institucija u borbi protiv nedozvoljene trgovine cigaretama

17-05-2019

Crnogorske institucije ostvarile su veliki napredak tokom proteklih pet godina u oblasti prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama i u potpunosti su posvećene sprovođenju daljih reformi, ocijenjeno je tokom posjete ekspertske misije Evropske komisije. Završni sastanak ekspertske misije EK na temu prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama održan je danas. Cilj ekspertske misije, koja je ove sedmice boravila u Crnoj Gori bio je da obezbijedi procjenu stanja u ovoj oblasti iz persp...

Ekspertska misija na temu prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama

13-05-2019

Ekspertska misija Evropske unije boraviće u Crnoj Gori od 14. do 17. maja, s ciljem procjene trenutnog stanja i sagledavanja napretka u oblasti prevencije i borbe protiv krijumčarenja cigareta i nedozvoljene trgovine cigaretama iz perspektive pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom u poglavljima 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost i 29 – Carinska unija. Misiju će predvoditi ekspert iz Kancelarije za borbu protiv prevara Evropske komisije (OLAF) i nezavisna ekspertkinja iz Italije. Nezavisni eksperti će analizirati konkretne slučaj...

Ekspertska misija na temu prevencije i borbe protiv krijumčarenja i nedozvoljene trgovine cigaretama

13-05-2019

Ekspertska misija Evropske unije boraviće u Crnoj Gori od 14. do 17. maja, s ciljem procjene trenutnog stanja i sagledavanja napretka u oblasti prevencije i borbe protiv krijumčarenja cigareta i nedozvoljene trgovine cigaretama iz perspektive pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom u poglavljima 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost i 29 – Carinska unija. Misiju će predvoditi ekspert iz Kancelarije za borbu protiv prevara Evropske komisije (OLAF) i nezavisna ekspertkinja iz Italije. Nezavisni eksperti će analizirati konkretne sluča...

Debata o poglavlju 29: Modernizacijom carinske službe do bezbjednih granica i lakše trgovine

25-01-2019

Crna Gora je u oblasti carinske politike u velikoj mjeri uskladila svoje zakonodavstvo sa evropskim, a modernizacija carinske službe ostaće prioritet i u ovoj godini, kako bi, uz veći obim međunarodne trgovine i podizanje životnog standarda, crnogorsko društvo bilo bezbjedno, poručeno je na debati povodom poglavlja 29 – Carinska unija. U Podgorici je danas, u okviru projekta EU4ME koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, organizovana javna debata o poglavlju 29 i značaju carinske unije za građane i privredu.

Javna debata o 29. poglavlju – Carinska unija

24-01-2019

Imajući u vidu značaj carinske unije za zaštitu građana i ukupni razvoj privrede, Generalni sekretarijat Vlade, u saradnji sa Upravom carina, organizovaće u petak, 25. januara 2019, javnu debatu o poglavlju 29. Carinska unija.

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Kupovaćemo kvalitetnije proizvode iz država članica EU po znatno nižim cijenama

12-02-2016

U Podgorici je danas, u organizaciji Kancelarije glavnog pregovarača, Delegacije EU u Crnoj Gori, Britanske ambasada Podgorica i Britanskog savjeta u Crnoj Gori, održana javna debata o 29. pregovaračkom poglavlju Carinska unija.

Uprava carina biće ravnopravan partner carinskim službama država članica EU

16-10-2015

Direktor Uprave carina, Vladan Joković čestitao je svim carinskim službenicima Dan carinske službe. Tim povodom uručene su plakete najuspješnijim službenicima za postignute rezultate u radu.

Uprava carina doprinosi ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja EU

14-09-2015

Aktivnosti koje sprovodi Uprava Carina od značaja su za kvalitetno ispunjavanje obaveza iz više pregovaračkih poglavlja i doprinose ukupnom napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU, ocijenjeno je tokom sastanka državnog sekretara za evropske integracije i glavnog pregovarača ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića i direktora Uprave carina Vladana Jokovića.

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Predstoji usklađivanje nacionalnog zakonodavstava s EU propisima i jačanje administrativnih kapacite…

18-02-2015

Carinska unija je ekonomski prostor u kojem se države članice sporazumom obavezuju da će ukinuti međusobne carine ili takse sličnog učinka, te kvantitativna ograničenja, a prema trećim zemljama primijeniti zajedničku carinsku tarifu. Carinska unija je bila glavno ekonomsko uporište Ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice iz 1957. godine, koji je već tada težio stvaranju zajedničkog tržišta i ostvarivanju četiri slobode - slobode kretanja ljudi, kapitala, roba i usluga. Uspostavljena je 1. IV 1968. Osnovni ciljevi Carinsk...

Crna Gora otvorila još četiri poglavlja

16-12-2014

Crna Gora nastavlja da ostvaruje dinamičan napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), što je preporučuje za otvaranje četiri nova pregovaračka poglavlja, odlučeno je na petom sastanku Međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu.  Na sastanku, kojim su kopredsjedavali ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić i državni sekretar za evropska pitanja Italije Sandro Goci, otvoreni su pregovori u poglavljima 18 – Statistika, 28 – Za...