Menu
legendica
A+ A A-

Intervju potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića za magazin CorD

  • Objavljeno u Intervjui

1. Ovog proleća imali ste živu diplomatsku aktivnost. Posetili ste SAD, Kanadu, Nemačku. Kakvi su Vaši utisci, šta je Crna Gora želela tim posetama, a šta su postignuti rezultati?

Nema ništa vanredno u tome. Naša diplomatska aktivnost je uvijek visokog intenziteta, uzrokovana s jedne strane integracionom agendom koja je dinamična, i okolnošću da smo mala zemlja što podrazumijeva potrebu frekventnijeg prezentiranja naših stavova. Naš put prema članstvu u EU i NATO uslovljava potrebu da pojačano radimo prema pojedinačnim državama članicama i na taj način obezbijedimo na svim relevantnim adresama potpuno razumijevanje rezultata i napora koje preduzimamo na planu unutrašnjih reformi. U tom smislu, naši nedavni razgovori u Rumuniji, Njemačkoj, Italiji, Sjedinjenim državama, Kanadi i drugdje, iako samo dio kontinuiranog dijaloga na svim nivoima sa ovim i drugim državama, ovih mjeseci imaju izvjesnu specifičnu težinu za Crnu Goru i ostvarivanje prioritetnih ciljeva naše vanjske politike, članstva u NATO savezu i Evropskoj uniji. Nesumnjivo, rezultat je nepodijeljeno razumijevanje i podrška Crnoj Gori ovih i drugih država i, što je još važnije, njihova jasno iskazana namjera da, upravo prepoznajući značaj postignutih rezultata na unutrašnjem planu, nastave da, kroz sve sadržajnije programe bilateralne i saradnje na multilateralnom planu, jačaju evropsko i tranatlantsko partnerstvo sa našom zemljom.

2. Crna Gora je posvećena integracijama - u EU i u NATO. Možete li da ocenite dosadašnji put i šta te integracije znače za crnogorsko društvo?

Kada je u pitanju EU, otvorili i smo i privremeno zatvorili pregovore u dva i otvorili devet pregovaračkih poglavlja, uključujući i dva najzahtjevnija. EU je unaprjedjujući pregovarački proces promijenila pregovaračku strategiju i insistira na početnim pregovorima u poglavljima koja se tiču vladavine prava. Nosimo se sa tim, odgovorno i u skladu sa rokovima, uvijek insistirajući da smo veoma svjesni da je vladavina prava jedan od najvećih izazova za naš unutrašnji razvoj, te da ga zato ne doživljavamo kao imperativ koji nam bilo ko nameće, nego kao obavezu da obezbijedimo viši kvalitet života našim građanima. Kada je NATO u pitanju, nastojimo da ispunimo preduslove da bismo ohrabrili raspravu o proširenju na samitu u Velsu. Vrlo smo ambiciozno postavili svoj cilj. 2006. smo krenuli putem saradnje kroz Partnerstvo za mir, sada trenutno realizujemo četvrti godišnji akcion plan. Tokom prethodnih par godina vrijedno smo radili na četiri prioriteta na kojim su NATO partneri insistirali, kao na prioritetima iz agende naše integracije. Oba integraciona procesa za naše građane znače bolji kvalitet života, veću sigurnost i bezbjednost, a samim tim i politička stabilnost i više šansi za održivi ekonomski prosperitet u dugom roku.

Opširnije...

Intervju agenciji Mina, Ambasador Aleksandar Andrija Pejović

  • Objavljeno u Intervjui

Pejović: Dobar rezultat za dvije godine pregovora


Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, za dvije godine od kada su počeli zvanični pregovori sa Evropskom unijom, otvorila trećinu poglavlja što je dobar rezultat, ocijenio je glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, navodeći da taj učinak dokazuje da je u proteklom periodu dobro rađeno.

„Otvaranje 12 poglavlja, među kojima su i 23. i 24. poglavlje, u prve dvije godine pristupnih pregovora, zaista je dobar rezultat. Ovaj učinak potvrđuje da smo u prethodnom periodu dobro radili, ali i obavezuje da istim kvalitetom i dinamikom nastavimo dalje“,rekao je Pejović u intervjuu Agenciji MINA.

On je ocijenio da je Crna Gora uspješno zaokružila drugu godinu pregovora o pristupanju EU.

Opširnije...

EWB itervjui: Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar i glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji

  • Objavljeno u Intervjui

Cilj je naša unutrašnja transformacija i izgradnja društva vladavine prava, ekonomske i bezbjednosne stabilnosti...

European Western Balkans portal nastavlja niz intervjua s ključnim ljudima iz zemalja zapadnog Balkana koje su uključene u proces europske integracije svojih zemalja. Aleksandar Andrija Pejović je državni sekretar - glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU. Ambasador Pejović je rođen 26. juna 1974. u Kotoru. Magistarske studije iz međunarodnih odnosa - evropskih i studija Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu državne uprave i političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Grčke u Atini. Prije toga, osnovnu i srednju školu je završio u Herceg-Novom, a fakultet engleskog jezika i književnosti u Novom Sadu. U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore radi od 2000. Od marta 2010. pokrivao je dužnost ambasadora – šefa Misije Crne Gore pri EU, kao i (od oktobra 2010. do maja 2014.) dužnost stalnog predstavnika – ambasadora Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja u Hagu. Trenutno obavlja funkciju državnog sekretara - glavnog pregovorača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji (od decembra 2011.), kao i nacionalnog koordinatora za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori.

U slobodno vrijeme se bavi pisanjem i vajarstvom. Uglavnom je objavljivao specijalističke radove iz međunarodnih odnosa i geopolitike, autor je jednog romana pod naslovom Amabor.

Opširnije...

Intervju ambasadora Pejovića dnevnom listu Dan

  • Objavljeno u Intervjui

- Otvorena su poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU. Smatrate li da ce EU sada traziti konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno kada je u pitanju borba protiv korupcije na visokom nivou?

Konkretni zahtjevi EU u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala su sadržani upravo u mjerilima koja smo dobili za ovu oblast. S druge strane, mjerila se poklapaju s mjerama i aktivnostima koje smo već definisali akcionim planovima za 23. i 24. poglavlje i na čijem sprovođenju stalno radimo.

Dakle, planirane mjere i aktivnosti su vrlo konkretne i EU od nas očekuje da nastavimo s njihovim sprovođenjem dinamikom koju smo sami odredili. U tom kontekstu imamo punu ekspertsku podršku i finansijsku pomoć iz fondova EU.

Tako će u narednom period fokus biti na potrebnim izmjenama, a potom i adekvatnoj primjeni zakonodavnih i strategijskih rješenja i daljem jačanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kroz formiranje potrebnih tijela. Na taj način ćemo postepeno izgraditi efektivan sistem u prevenciji korupcije, kao i obezbijediti bilans ostvarenih rezultata u efikasnoj istrazi, gonjenju i presudama u slučajevima korupcije, uključujući i slučajeve korupcije na visokom nivou.

Opširnije...